Laboral

Guia per a la prevenció de la LGTBfobia al treball - UGT - CAT
Guia per a la prevenció de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia al lloc de treball. La UGT de Catalunya ha editat esta interessant guia.
El paper del sindicalisme és clau per a garantir l'efectivitat dels drets que es deriven de la legislació aprovada en aquesta matèria, per a la qual cosa, cal que els delegats i les delegades es familiaritzin amb el contingut de les lleis i sàpiguen detectar els recursos que tenen al seu abast per tal d'oferir la millor representació dels companys i les companyes.

La guia que tens a les mans pretén ser una eina útil tant per a la detecció de casos de discriminació i assetjament per raó d'orientació o identitat sexual, com per a la defensa efectiva de les persones afectades per les pràctiques esmentades. La UGT de Catalunya, com a sindicat de classe i plural, no pot obviar que el que ens identifica com a classe treballadora no és l'origen, el sexe, l'orientació o la identitat sexual. En aquest sentit, la defensa de la classe treballadora implica també, com és lògic, la defensa del col·lectiu de treballadors i treballadores que pateixen els prejudicis homofòbics, lesbofòbics i transfòbics, ja vinguin de la direcció de l'empresa o dels prejudicis que encara hi ha entre companys i companyes.